Professional development (PD) for teachers has always mattered. K-12 schools worldwide invest in trainings every year. Teachers attend educational conferences, seminars, teacher training courses and certificate programmes.

Why does it matter?

From an individual teacher’s perspective, gaining “mastery” in the profession is key to fulfilment and satisfaction as a teacher. I have seen a…

Photo by Kevin Ku on Unsplash

I have been working in the intersection of technology and learning for the last five years. I first started using technology in the classroom as a teacher. It was new for me and was just experimenting with it. I tried new digital tools with the kids just out of personal…

Does technology really help education?

How learning occurs is a question that can be answered differently based on different learning theories. Behavorism, cognitivism, constructivism, socio-constructivism and connectivism all attempt to provide insight into how humans learn.

Based on socio-constructivist learning theories — for example, learning is an active process in…

Türkiye’de son birkaç yıl içinde online “eğitim” sunan platformların sayısında bir artış yaşanıyor (Eğitim kelimesinin neden tırnak içinde olduğunu birazdan açıklayacağım). Benim sayabildiğim en az 10 websitesi üzerinden üniversite onaylı (veya değil) online sertifika programları sunulmakta. Bu olumlu bir gelişme çünkü her alanda olduğu gibi teknolojinin bilgiye erişim konusunda da…

Bir konuda uzmansınız ve bildiklerinizi hararetle başka insanlara da anlatmak istiyorsunuz. O halde, uzman olduğunuz konuyu videolaştırmak ve bunu bir online öğrenme platformunda sunarak geniş bir kitleye ulaşmanız mümkün. Hatta her şey yolunda giderse bundan para da kazanabilirsiniz.

Fikir güzel ama nereden ve nasıl başlayacağınızı bilmiyorsanız, bu yazıda adım adım…

Didem Yesil

E-learning and Edtech professional, MA in EdTech@Uni. of Manchester, BA@Bogazici University, currently product management at European Leadership University

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store