Professional development (PD) for teachers has always mattered. K-12 schools worldwide invest in trainings every year. Teachers attend educational conferences, seminars, teacher training courses and certificate programmes.

Why does it matter?

From an individual teacher’s perspective, gaining “mastery” in the profession is key to fulfilment and satisfaction as a teacher. I have seen a lot of teachers who suffer from a detachment from the profession, a lack of accomplishment or a feeling of ineffectiveness in the classroom, which I believe is partly caused by teacher’s lack of ownership of his/her professional development that eventually results in a perceived lack of mastery as a teacher.


Professional development can be a pure desire or sometimes an obligation. You might have a burning desire to constantly learn new things and become a better version of yourself in your profession, or you might be doing it mostly because your institution requires you to do so. Whatever the reason is, professional development is more meaningful and useful when you know your purpose, your strategies and tools. In this post, I will give you practical tips about how you can hack your professional development and stay relevant as a teacher “the digital way”.

As a huge fan of digital tools…


Photo by Kevin Ku on Unsplash

I have been working in the intersection of technology and learning for the last five years. I first started using technology in the classroom as a teacher. It was new for me and was just experimenting with it. I tried new digital tools with the kids just out of personal interest and curiosity. They loved it. I loved it. Soon after that, I realised I wanted to discover new possibilities out there in this intersection and quit teaching. Since then I have been in education projects that naturally use technology. In all of them there is one thing in common…


Everything we do online is tracked, recorded and turned into meaningful data, and the new digital economy is based on big data made up of our actions from the clicks, likes and shares to the every online purchase we make. The point is that we -as users- are part of these huge data sets that come in an overwhelming volume, velocity and variety and it is getting harder and harder to escape it.

Our digital experiences are getting personalised

What we have in return is personalised digital experiences. Let’s have a look at some platforms we use every day.

Mark…


Does technology really help education?

How learning occurs is a question that can be answered differently based on different learning theories. Behavorism, cognitivism, constructivism, socio-constructivism and connectivism all attempt to provide insight into how humans learn.

Based on socio-constructivist learning theories — for example, learning is an active process in which learners are not seen as consumers of knowledge, but constructors of meaning. Learning takes place in social interactions. …


Here are a few tips for those who not only care about making sales but also creating better learning experiences.

I wrote this article earlier to show the research behind successful online courses. I mainly talked about how important it is for online course developers and teachers to maintain the following in their e-learning services:

- a user-friendly & compelling e-learning environment that will make learners want to come back to their course.

- high-quality and updated course content with rich multimedia material

- technical and pedagogical guidance provided for learners when needed

- social interaction that allows for deeper…


Dijital dünyada attığımız her adım, ziyaret ettiğimiz her sayfa, beğendiğimiz veya paylaştığımız her içerik, satın aldığımız ürün ve hizmetler, her şey ama her şey takip ve kayıt altında. Kabul etsek de etmesek de yeni ekonomi bunun üzerine kurulu. Kişisel verilerin gizliliği ve korunması gibi konular farklı bir tartışma konusu elbette ama burada değinmeden geçemeyeceğimiz bir gerçek var ki hepimiz müthiş bir çeşitlilik, hacim ve hızda artan büyük verinin birer parçasıyız. Bu verilerin sistematik bir şekilde işlenmesi ve yorumlanması sonucunda da dijital dünyanın bize sunduğu hizmet ve ürünler, gün geçtikçe evrimleşiyor ve en önemlisi de tüm dijital deneyimlerimiz kişiye özgü hale…


Türkiye’de son birkaç yıl içinde online “eğitim” sunan platformların sayısında bir artış yaşanıyor (Eğitim kelimesinin neden tırnak içinde olduğunu birazdan açıklayacağım). Benim sayabildiğim en az 10 websitesi üzerinden üniversite onaylı (veya değil) online sertifika programları sunulmakta. Bu olumlu bir gelişme çünkü her alanda olduğu gibi teknolojinin bilgiye erişim konusunda da hayatımızı kolaylaştırdığını görüyoruz. Aynı zamanda, fırsat eşitliği konusunda da önemli bir adım. Bu programların birçoğunun uygun fiyatlarda satıldığını düşünürsek, birçok kişi için hesaplı bir öğrenme biçimi ve gelişim fırsatı olarak görülebilir.

Eğitim alanındaki bu tip girişimleri ve iş ortaklıklarını desteklediğimi belirtmekle birlikte gelelim kritik noktalara. Bütün avantajlarının yanında, online sertifika…


The future of learning is in artificial intelligence. Imagine you have a virtual mentor that interacts with you in a completely personalised way. It understands your needs and offers you exactly what you need until you master whatever you want to learn. It is totally engaging, motivating and individualized. Although there are already some intelligent systems that track the mental processes of a learner while solving a problem and diagnose the learner’s understanding of the topic, AI is obviously not mainstream yet. Until it becomes so, let’s see what we have at hand that makes teaching and learning more and…


Bir konuda uzmansınız ve bildiklerinizi hararetle başka insanlara da anlatmak istiyorsunuz. O halde, uzman olduğunuz konuyu videolaştırmak ve bunu bir online öğrenme platformunda sunarak geniş bir kitleye ulaşmanız mümkün. Hatta her şey yolunda giderse bundan para da kazanabilirsiniz.

Fikir güzel ama nereden ve nasıl başlayacağınızı bilmiyorsanız, bu yazıda adım adım dersinizi nasıl videolaştıracağınızı anlatacağım.

Başlamadan önce…

“Bunda ne var, sunumlarımı açıp anlatmaya başlayacağım işte!” diyorsanız bir kez daha düşünün. Öncelikle yapmanız gereken önemli birşey var: Ders Planı. Planda da cevap vermeniz gereken 3 önemli soru:

  1. Dersin hedef kitlesi kim?

Kimlere hitap ediyorsunuz? Öğrenciler mi yoksa çalışan insanlar mı? Hangi sektörden çalışanlar? Ne…

Didem Yesil

E-learning and Edtech professional, MA in EdTech@Uni. of Manchester, BA@Bogazici University, currently product management at European Leadership University

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store