Dersinizi Videolaştırmak İstiyor ama Nereden Başlayacağınızı Bilmiyorsanız…

Başlamadan önce…

  1. Dersin hedef kitlesi kim?

Teknik birkaç mesele…

  1. Ekran kaydetme aracı (Camtasia öneririm)
  2. Sunumlarınızı hazırlayacağınız bir sunum aracı (PowerPoint dahil olmak üzere kullanmayı bildiğiniz her türlü araç olur. Önemli olan araç değil, sunumlarınızı nasıl hazırladığınız!)
  3. İyi bir ses kalitesi için kulaklıklı mikrofon veya yaka mikrofonu (Özellikle sandalye gıcırtısı, mouse klik sesi veya sokaktan geçen arabanın kornası videoya eşlik etsin istemiyorsanız şiddetle tavsiye ederim.)

Videolaştırma

  1. Dersin planı ve hedefleriyle başlayın
Mobil Pazarlama dersinin ilk videosundan bir ekran görüntüsü. Eğitmen dersin planını ve hedeflerini anlatıyor.
YALVARIRIM BÖYLE ŞEYLER YAPMAYIN!!!
Konu: Mobil Web Siteleri. Bu ekran görüntüsünde eğitmen, mobil sitelerde kullanıcı etkileşimini, oynattığı video üzerinden örnekliyor. İşte böyle şeyleri seviyoruz!

--

--

E-learning and Edtech professional, MA in EdTech@Uni. of Manchester, BA@Bogazici University, currently product management at European Leadership University

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Didem Yesil

Didem Yesil

E-learning and Edtech professional, MA in EdTech@Uni. of Manchester, BA@Bogazici University, currently product management at European Leadership University